> Dëst ass meng Säit fir d'Lëtzebuerger Sprooch a Kultur.

     > Voici ma page pour la langue et la culture Luxembourgeoise.

     > Dies ist meine Seite zur Luxemburger Sprache und Kultur.

     > This is my page for luxemburgish language and culture.

Accueil Dokumenter Ritter vum N Aktuelles

Erny KLARES

Agrément SFA/AGRF/0766,  M.E.N.E.J. Formation pour adultes, Langue Luxembourgeoise tous niveaux.

Autorisation d'établissement n°00060520/0, Gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue.

www.kr-lux.eu

info@kr-lux.eu

Cours privés / Privatkurse / Private courses / Privatcoursen

Formation en entreprise / Innerbetriebliche Weiterbildung / intra company training / Formatioun am Betrib

Cours intensifs / Intensivkurse / Intensive courses / Intensivcoursen

Oktober - Mäerz

De Fräsch.

Daucht hien ze déif, de Fräsch,

da bleift him gären d’Loft ewech.

Dofir streckt hie, ganz frech,

d’Nues iwwer d’Waasser ewech.

Erny

Informatiounen iwwert d'Lëtzebuerger Orthografie, Uertsnimm an all aner Wierder am Lëtzebuergeschen op

Link op den LOD