> Dëst ass meng Säit fir d'Lëtzebuerger Sprooch a Kultur.

     > Voici ma page pour la langue et la culture Luxembourgeoise.

     > Dies ist meine Seite zur Luxemburger Sprache und Kultur.

     > This is my page for luxemburgish language and culture.

www.kr-lux.eu

kr-lux@kanuraft.eu

 

Accueil
Dokumenter
LUX01

Cours privés / Privatkurse / Private courses / Privatcoursen

Oktober - Mäerz

De Fräsch.

Daucht hien ze déif, de Fräsch,

da bleift him gären d’Loft ewech.

Dofir streckt hie, ganz frech,

d’Nues iwwer d’Waasser ewech.

Erny